REGULAMIN POKOJE GOŚCINNE „ZACISZE”

 

1.   Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.   Na terenie obiektu mogą przebywać tylko zameldowani goście, po przybyciu należy najpierw zgłosić się do recepcji w celu dokonania formalności meldunkowych, uregulowania należności, odbioru kluczy do pokoju (w recepcji może przebywać tylko 1 osoba).

3.   Turyści zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w okresie epidemii a w szczególności: dezynfekcji rąk przed wejściem do recepcji, na klatkę schodową, zakrywanie nosa i ust we wszystkich częściach wspólnych gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu minimum 2 m.

4.   Bezwzględny zakaz wstępu osób niezakwaterowanych na teren ośrodka!

5.   Na terenie obiektu obowiązuje ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów do 10km/h.

6.   Doba hotelowa trwa od godz.16.00 w dniu przyjazdu do godz.9.30 w dniu wyjazdu.

7.   Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-7.00.

8.   Odpowiedzialność finansową za szkody i zniszczenia powstałe na terenie ośrodka lub w pokojach ponoszą sprawcy szkody.

9.   Każdorazowo opuszczając pokój, ze względów bezpieczeństwa należy zgasić światło, wyłączyć urządzenia elektryczne, zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna. Za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione na terenie ośrodka właściciel i obsługa obiektu  nie odpowiadają.

10. Zapewniamy bezpłatne miejsce parkingowe-niestrzeżone, właściciel oraz obsługa nie odpowiadają za szkody powstałe w pojazdach swoich gości na terenie obiektu (w postaci kradzieży lub aktów wandalizmu na tych pojazdach) oraz za rzeczy w nich pozostawione.

11. Przebywający w naszym obiekcie zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich miejscach z których korzystają, obowiązuje segregacja śmieci, należy stosować się do oznaczeń na pojemnikach!

12. Dzieci przebywające na terenie ośrodka „Zacisze” a w szczególności korzystające z placu    zabaw i trampoliny powinny przez cały czas znajdować się pod opieką dorosłych.

13. Zwierzęta na terenie ośrodka mogą przebywać tylko na uwięzi, właściciel zobowiązany jest sprawować nad nimi kontrolę tak aby nie przeszkadzały innym gościom, nieczystości po nich sprzątać osobiście.

14. Na terenie obiektu można grillować, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, rozpalenie ogniska jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach.    

15. Wszelkie zauważone awarie lub niedogodności prosimy bezzwłocznie zgłaszać w recepcji.

16. Za skrócenie pobytu lub nie wykorzystanie opłaconej rezerwacji nie zwracamy ani nie zmniejszamy poniesionych opłat

17. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

18. Osoby uporczywie naruszające regulamin mogą zostać usunięte z terenu ośrodka.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKUKlauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest  „W Zaciszu” Usługi i Handel Zenon Hinc ul. Morska 3 76-150 Wicie NIP 6691495791 ; w sprawach dotyczących Pani / Pana danych prosimy o kontakt pod adresem poczty email : zacisze@wp.pl lub korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych;

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia drogą telefoniczną i mailową, wystawiania dokumentów, faktur, płatności gotówkowych i bezgotówkowych, w celach podatkowych i rachunkowych;

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępnione organom władzy publicznej w zakresie które wynikają z przepisów prawa

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywanie dokumentacji, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.             (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;